نمایش 81 - 90 از 174
A35
از دریچه دوربین احمدرضا یعقوبیان؛
A35
از دریچه دوربین هادی یعقوبیان؛
A35
از دریچه دوربین احمدرضا یعقوبیان؛
A35
تودیع و معارفه فرمانداران طبس/ بخش چهارم و پایانی/ از دریچه دوربین احمدرضا یعقوبیان
A35
از دریچه دوربین هادی یعقوبیان؛
A35
از دریچه دوربین هادی یعقوبیان؛
A35
از دریچه دوربین میترا دانشی مقدم؛
A35
از دریچه دوربین عباس زمانیان؛
حرکت کاروان شتر در شهر طبس
از دریچه دوربین هادی یعقوبیان؛
گلشن: یک روز قبل از آغاز رسمی دومین جشنواره شترسواری کشور که در طبس برگزار می‌شود، یک کاروان شتر که هر شتر با عنوان یکی از استان‌های شرکت‌کننده در جشنواره نام‌گذاری شده بود، به‌صورت نمادین در بلوار اصلی شهر طبس به حرکت درآمدند.
B09
از دریچه دوربین هادی یعقوبیان؛
گلشن: نمایشگاه بهاره طبس یک روز پس از افتتاح رسمی، دچار حریق شد که در نهایت با حضور به‌موقع و تلاش مأموران آتش‌نشانی و نیروی انتظامی، آتش در زمانی کوتاه و بدون خسارت جانی، اطفا شد.

صفحه‌ها